Σετ Καδένας Χρονισμού INA

Σετ Καδένας Χρονισμού INA

In Stock

Περιγραφή

Η αλυσίδα χρονισμού μεταφέρει την περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα στον εκκεντροφόρο άξονα. Ωστόσο, λόγω των δονήσεων που εμφανίζονται, όλα τα εξαρτήματα του συγκροτήματος χρονισμού υπόκεινται σε συνθήκες ακραίας πίεσης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι συνθήκες τάσης μπορούν να οδηγήσουν σε φθορά και στην επιμήκυνση της αλυσίδας χρονισμού. Καθώς όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους για να εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση χωρίς τριβή, συνιστάται ιδιαίτερα η αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος όταν απαιτούνται επισκευές. Η INA προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων αλυσίδας KIT για αυτό το σκοπό. Αυτά περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα για μια επαγγελματική επισκευή.