Σφόνδυλος (Βολάν) LUK

Σφόνδυλος (Βολάν) LUK

In Stock

Περιγραφή

Η LUK είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής ανταλλακτικών και συστημάτων για πρώτη εφαρμογή και για aftermarket.Η LUK παρουσίασε πρώτη το βολάν διπλής μάζας καθώς και την τεχνολογία διπλού συμπλέκτη.Το βολάν διπλής μάζας της LUK,ως πρόσθετο εξάρτημα συμπλέκτη,μειώνει ενοχλητικούς κραδασμούς του κινητήρα.Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις άνεσης.Ωστόσο το βολάν διπλής μάζας,ακριβώς όπως και ο συμπλέκτης,υπόκειται στη φυσιολογική φθορά και πρέπει να αντικαθίσταται όταν αυτό είναι απαραίτητο.Ένα κλασικό βολάν αποτελείται από ένα και μόνο εξάρτημα.Απεναντίας ένα βολάν διπλής μάζας αποτελείται από δύο μάζες,οι οποίες περιστρέφονται σε αντίθετη κατεύθυνση η μία από την άλλη.Ένα σύστημα απόσβεσης κραδασμών σε μορφή τοξοειδών ελατηρίων είναι ενσωματωμένο στο βολάν διπλής μάζας.Το βολάν διπλής μάζας μειώνει κατ΄αυτόν τον τρόπο τις περιστροφικές ταλαντώσεις του κινητήρα απορροφώντας τες σχεδόν ολοκληρωτικά.Σήμερα ήδη,σε κάθε δεύτερο καινούργιο επιβατηγό και transporter τοποθετείται ένα βολάν διπλής μάζας. Βολάν διπλής μάζας διαθέτουν στην Ευρώπη περισσότερα από 45 εκατομμύρια οχήματα.Με περισσότερες από 240 εφαρμογές η LUK καλύπτει σχεδόν 100% την αγορά ανταλλακτικών με γνήσια βολάν διπλής μάζας.