Σώμα Πεταλούδας VDO

Σώμα Πεταλούδας VDO

In Stock

Περιγραφή

Οι πεταλούδες γκαζιού VDO ρυθμίζουν το μείγμα αέρα και καυσίμου. Η βέλτιστη θέση του γκαζιού υπολογίζεται από το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα σε σχέση με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων. Οι πληροφορίες στη συνέχεια επιστρέφουν ηλεκτρονικά πίσω και γίνεται η αναγκαία ρύθμιση της πεταλούδας.Πριν το καύσιμο μπορέσει να ελευθερώσει την ενέργειά του πρέπει να συνδυαστεί με τον αέρα.Το μείγμα που προκύπτει στη συνέχεια μπορεί να αναφλεχθεί με την χρήση ενός σπινθήρα υψηλής τάσης με χρονική διάρκεια.